Immersja językowa, z ang. „immerse” = zanurzać się.

Metoda ta polega na wprowadzeniu dziecka w świat języka obcego, bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym. Właśnie od takiego sposobu działania wzięła się nazwa metody – dzieci są zanurzane w języku obcym. Dzieci poznają język intuicyjnie, obserwują uważnie otoczenie i sytuacje, których opis w danym języku przyjmują w sposób naturalny – obserwują i zapamiętują. Proces ten przebiega analogicznie jak poznawanie języka ojczystego. Można porównać tę metodę nauki do sytuacji nauki języka w rodzinie dwujęzycznej, gdzie jeden z rodziców komunikuje się na przykład w języku polskim, a drugi rodzic – w języku angielskim.

Metoda immersji jest uznawana za jedną z odnoszących największe efekty w nauczaniu dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otoczenie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. Co ciekawe, w ten sposób dzieci mają okazję wchłonąć znacznie większy zasób słownictwa, niż podczas tradycyjnych zajęć.

W Domowym Przedszkolu oprócz nauczyciela polskojęzycznego przez cały dzień z dziećmi pracuje nauczyciel anglojęzyczny.

Nauczyciel anglojęzyczny prowadzi zajęcia metodyczne oraz towarzyszy podczas pozostałych aktywności: zabaw, spacerów, posiłków, zajęć artystycznych i ruchowych.