ORGANIZACJA:

* Przedszkole pracuje cały rok kalendarzowy z wyłączeniem dni:

– druga połowa lipca (2 tygodnie)
– zatwierdzonych ustawowo jako wolne od pracy

* Rekrutacja:

– Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy do wyczerpania miejsc. Nowy rok przedszkolny rozpoczyna się we wrześniu ale zawsze można dołączyć do grupy w ciągu roku w przypadku wolnego miejsca.
– Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat. ( w szczególnych przypadkach mogą być przyjęte dzieci młodsze- od 2 roku życia)
– O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje: kolejność zgłoszeń, po wcześniejszym spotkaniu i rozmowie z dyrektorem placówki (podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty wpisowej).

* Adaptacja

W naszym przedszkolu każde dziecko przechodzi adaptację indywidualnie wdg. własnych potrzeb. Rodzic może przebywać razem z dzieckiem tak długo jak jest to potrzebne. Nasi nauczyciele współpracują z rodzicem i wspólnie ustalają zasady i plan pobytu dziecka w kolejnych dniach. Faktyczny czas adaptacji ustalany jest w porozumieniu pedagogów i rodziców, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Proces adaptacji nie podlega z góry narzuconym ograniczeniom czasowym. Łagodna forma adaptacji sprzyja oswajaniu się z nową sytuacją w bezpieczny sposób i daje możliwość stopniowego budowania relacji z pedagogami.

* Grupy wiekowe

– w przedszkolu warsztaty dydaktyczne prowadzimy w grupach wiekowych: 2,5-3,5 lat oraz 4-5 latki a także 6-latki (roczne przygotowanie przedszkolne) – duża część dnia spędzany razem na wspólnej zabawie, spacerach i posiłkach. Łączna ilość dzieci w przedszkolu to 18 osób.

* Opłaty

– opłata wpisowa – 1200zł (jest to opłata jednorazowa stanowiąca zapewnienie dziecku miejsca w przedszkolu przez cały okres nauki)
– czesne – 1700zł miesięcznie + wyżywienie – 500zł (25zł stawka dzienna – odliczana za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu) Razem: 2200zł
– czesne – 1/2 etatu (5 godz. dziennie) -1400zł
– czesne dla rodzeństwa: – zniżka 10% opłaty czesnego na każde dziecko – zniżka 10% opłata wpisowa na każde dziecko
– opłaty za materiały dydaktyczne: ok. 200zł/rok
– ubezpieczenie: ok. 50zł/rok

*Plan dnia

*Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:30

7:30 – 8:30 praca indywidualna
8:30 – 9:00 zabawa dowolna
9:00 – 9:30 śniadanie
9.30 – 11:00 warsztaty edukacyjne, językowe
11:00 – 11:15 II śniadanie (owoce)
11:30 – 13:15 plac zabaw, spacer, wycieczka do lasu
13:15 – 13:45 obiad
13:45 – 14:00 sjesta
14:00 – 15:15 praca indywidualna, gry, czytanie książki
15:15 – 15:30 podwieczorek
15:30 – 17:30 zabawa dowolna, plac zabaw