Elementy pedagogiki M Montessori

„Pozwól mi zrobić to samemu”. Słowa te były inspiracją i wskazówką do stworzenia metody Montessori. Maria Montessori dostrzegła wielką potrzebę dzieci do nauki poprzez własną aktywność, pracę i spontaniczne działanie.

Każde dziecko jest inne

Jedną z zasad pedagogiki Montessori jest uświadomienie, że każde dziecko jest odmienne i rozwija się w swoim własnym tempie. To samo dotyczy pozyskiwania nowych umiejętności. Według M. Montessori, dzieci nabywają nowe umiejętności w sprzyjającym momencie. Zauważenie lub przegapienie tego momentu może być kluczowe dla rozwoju danych umiejętności.

Nasza rola

Naszym podstawowym zadaniem jest zachęcanie dziecka do poznawania świata oraz wiara w jego umiejętności.
Dziecko nauczy się dzięki temu wiary we własne możliwości. Poczucie, że podejmowane działania są skuteczne i udają się dziecku, przełoży się na lepsze efekty w rozwoju i chęć do dalszej pracy.
Ważne jest również stworzenie odpowiedniego otoczenia oraz zapewnienie materiałów, niezbędnych do optymalnego rozwoju. Mówiąc o odpowiednim otoczeniu mamy na myśli miejsce uporządkowane, proste i przyjemne dla dziecka, gdzie będzie miało możliwość odkrywania świata i rozwoju.

* elementy pedagogiki M. Montessori wdg. której m.in

* Dziecko rozwija samodzielność i uczy się wiary we własne możliwości

  • daje opiekunowi możliwość obserwacji
  • uczy szacunku do siebie, innych oraz wykształca szacunek do porządku i pracy
  • rozwija koncentrację, logiczne myślenie, pamięć
  • daje możliwość samokontroli
  • uczy współpracy i współdziałania (wyklucza rywalizację i współzawodnictwo) – rozwija intelektualne predyspozycje
  • uczy pracy w ciszy