Porozumienie Bez Przemocy (NVC) –  nazywane jest językiem serca

 
Jest to metoda nieprzemocowej komunikacji, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, na byciu widzianym. Głównymi zasadami NVC jest świadomość własnych uczuć i potrzeb, empatia dla uczuć i potrzeb innych ludzi, jasne wyrażanie swoich potrzeb w postaci próśb oraz rezygnacja z żądań, oskarżeń, krytyki, wydawania ocen i innych form przemocy werbalnej. Dialog Porozumienia bez przemocy możemy stosować w każdej sytuacji, również w przedszkolu.

Stosowanie tej metody wymaga od nauczyciela czasu, indywidualnego podejścia oraz otwartości i cierpliwości ale my właśnie po to jesteśmy.
 
W przedszkolu nauczyciele i dzieci są partnerami:
– wspólnie staramy się posługiwać się językiem uczuć i potrzeb,
– wspólnie uczymy się podejmować takie działania, które zaspokajają potrzeby własne i innych,
– rywalizację i współzawodnictwo zastępujemy współpracą, grą zespołową i troską o siebie nawzajem.